INWENTARYZACJE 3D METODĄ SKANINGU LASEROWEGO 3D

Skanowanie laserowe 3D

Skaning laserowy jest to nowoczesna technologia pomiarowa, która pozwala na bezkontaktowe wyznaczenie współrzędnych przestrzennych (XYZ) z milimetrową dokładnością i niezwykłą szybkością (976 000 punktów na sekundę).

faro1

faro2

faro3

Skaner laserowy

 Sprzęt jakim dysponujemy to Faro Focus 3D Sensor. Jest to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający tworzenie precyzyjnych i szczegółowych „chmur punktów”. Chmura składa się z milionów kolorowych trójwymiarowych punktów pomiarowych i jest dokładną cyfrową kopią istniejącego stanu rzeczy.

skaning_

Skaning laserowy

Dzięki skanowaniu laserowemu 3D można odwzorować nawet najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy architektoniczny. Jest to najbardziej wydajna metoda tworzenia trójwymiarowej dokumentacji, budynków, zakładów i obiektów przemysłowych, obiektów zabytkowych i sakralnych, elementów konstrukcyjnych, elewacji, wykopów i wielu innych skomplikowanych obiektów. Technologia skanowania laserowego pozwala na podstawie skanów zbudować kompletny model 3D dostosowany do środowiska CAD.

Dzięki wbudowanemu aparatowi cyfrowemu równocześnie z skanowaniem zbierana jest kompletna dokumentacja fotograficzna obiektu, którą można później w prosty sposób nałożyć na „chmurę punktów” jako teksturę.

Filmy z naszych pomiarów metodą skaningu laserowego 3D -> KLIKNIJ

 

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE 3D

Skaning laserowy 3D

 • rysunki rzutów poziomych
 • rysunki widoków elewacji
 • rysunki przekrojów pionowych
 • modele 3D
 • zdjęcia panoramiczne
 • kolorowe chmury punktów

 

INWENTARYZACJE 3D OBIEKTÓW I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

01-cedat-miniatura

 • Instalacji sanitarnych wody zimnej, ciepłej i ppoż.,
 • Instalacji kanalizacji,
 • Odwodnienia dachu,
 • Instalacja gazu
 • Wentylacji, klimatyzacji, oddymiania oraz instalacji grzewczych i chłodniczych
 • Instalacji tryskaczowej
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych, stacji transformatorowej, opraw oświetleniowych
 • Instalacji niskoprądowych
 • Systemu sygnalizacji pożaru
 • Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,
 • Systemu Telewizji dozorowej
 • Systemu sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemu kontroli dostępu
 • Systemu RTV SAT
 • Systemu telefonicznego
 • Instalacji automatyki i BMS

 

Skaning laserowy 3D