INWENTARYZACJE 3D METODĄ SKANINGU LASEROWEGO 3D

Skanowanie laserowe 3D

Skaning laserowy jest to nowoczesna technologia pomiarowa, która pozwala na bezkontaktowe wyznaczenie współrzędnych przestrzennych (XYZ) z milimetrową dokładnością i niezwykłą szybkością (976 000 punktów na sekundę).

faro1

faro2

faro3

Skaner laserowy

 Sprzęt jakim dysponujemy to Faro Focus 3D Sensor. Jest to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający tworzenie precyzyjnych i szczegółowych „chmur punktów”. Chmura składa się z milionów kolorowych trójwymiarowych punktów pomiarowych i jest dokładną cyfrową kopią istniejącego stanu rzeczy.

skaning_

Skaning laserowy

Dzięki skanowaniu laserowemu 3D można odwzorować nawet najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy architektoniczny. Jest to najbardziej wydajna metoda tworzenia trójwymiarowej dokumentacji, budynków, zakładów i obiektów przemysłowych, obiektów zabytkowych i sakralnych, elementów konstrukcyjnych, elewacji, wykopów i wielu innych skomplikowanych obiektów. Technologia skanowania laserowego pozwala na podstawie skanów zbudować kompletny model 3D dostosowany do środowiska CAD.

Dzięki wbudowanemu aparatowi cyfrowemu równocześnie z skanowaniem zbierana jest kompletna dokumentacja fotograficzna obiektu, którą można później w prosty sposób nałożyć na „chmurę punktów” jako teksturę.

Filmy z naszych pomiarów metodą skaningu laserowego 3D -> KLIKNIJ

 

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

Inwentaryzacja architektoniczna polega na stworzeniu (opracowaniu) dokumentacji w postaci rysunku technicznego, istniejącego już obiektu budowlanego. Jej zadaniem jest odtworzenie stanu faktycznego i przedstawieniu w formie rysunkowej 2D (papierowej lub cyfrowej). Inwentaryzację architektoniczną wykonujemy na zlecenie inwestora, który potrzebuje dokumentacji aktualnego stanu. 

Usługę tą wykonujemy najczęściej w przypadku gdy inwestor nie posiada pełnej dokumentacji np z powodu zaginięcia czy zniszczenie przez żywioł.

Inwentaryzacja przydaje się również w momencie przebudowy budynku, nadbudowy oraz rozbudowy. Wykonuje się ją też przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych, przy wyliczaniu powierzchni użytkowej, czy wyliczeniach powierzchni elewacji, ścian, itp.

Polega to na tak zwanym pomiarze z natury. Pomiar z natury to nic innego jak dokładny pomiar każdego pomieszczenia za pomocą takich narzędzi jak dalmierz laserowy czy klasyczna miara. 

Inwentaryzacja architektoniczna może również występować pod nazwami: inwentaryzacja budowlana lub inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

INWENTARYZACJA BIM 3D

Inwentaryzacja BIM (ang. Building Information Modeling) w dużej mierze zastępuje klasyczną inwentaryzację budowlaną, która staje się dodatkiem w momencie tworzenia inwentaryzacji 3D. To ogromny techniczny krok w przód. Polega ona na stworzeniu trójwymiarowego modelu w postaci cyfrowej, odwzorowując skanowany obiekt budowlany z niezwykłą dokładnością. 

Skaning laserowy 3D

Inwentaryzację BIM wykonujemy za pomocą wyżej opisanego skanera laserowego i dzięki niemu możemy stworzyć:

 • rysunki rzutów poziomych
 • rysunki widoków elewacji
 • rysunki przekrojów pionowych
 • modele 3D
 • zdjęcia panoramiczne
 • kolorowe chmury punktów

 

INWENTARYZACJE 3D OBIEKTÓW I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

01-cedat-miniatura

 • Instalacji sanitarnych wody zimnej, ciepłej i ppoż.,
 • Instalacji kanalizacji,
 • Odwodnienia dachu,
 • Instalacja gazu
 • Wentylacji, klimatyzacji, oddymiania oraz instalacji grzewczych i chłodniczych
 • Instalacji tryskaczowej
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych, stacji transformatorowej, opraw oświetleniowych
 • Instalacji niskoprądowych
 • Systemu sygnalizacji pożaru
 • Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,
 • Systemu Telewizji dozorowej
 • Systemu sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemu kontroli dostępu
 • Systemu RTV SAT
 • Systemu telefonicznego
 • Instalacji automatyki i BMS

 

Skaning laserowy 3D