INWENTARYZACJE 3D

           INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE 3D

 

inwentaryzacje3d

 • rysunki rzutów poziomych
 • rysunki widoków elewacji
 • rysunki przekrojów pionowych
 • modele 3D
 • zdjęcia panoramiczne
 • kolorowe chmury punktów

INWENTARYZACJE 3D OBIEKTÓW I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

 

instalacje_xyzpomiar

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

 • Instalacji sanitarnych wody zimnej, ciepłej i ppoż.,
 • Instalacji kanalizacji,
 • Odwodnienia dachu,
 • Instalacja gazu
 • Wentylacji, klimatyzacji, oddymiania oraz instalacji grzewczych i chłodniczych
 • Instalacji tryskaczowej
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych, stacji transformatorowej, opraw oświetleniowych
 • Instalacji niskoprądowych
 • Systemu sygnalizacji pożaru
 • Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,
 • Systemu Telewizji dozorowej
 • Systemu sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemu kontroli dostępu
 • Systemu RTV SAT
 • Systemu telefonicznego
 • Instalacji automatyki i BMS

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA OBIEKTÓW:

 • rysunki rzutów poziomych
 • modele 3D
 • zdjęcia panoramiczne
 • kolorowe chmury punktów